• English
  • Deutsch

Aktualitások

2018.02.22. - Tájékoztatás

Értesítem a tisztelt hitelezőket, hogy a Fővárosi Törvényszék 2018. február 22. napján közzétett, 39.Cspk.2/2018/8. sorszámú végzésében az Éter-1 Mérnöki és Tanácsadó Kft. csődeljárását elrendelte. A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 12. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve felhívom Önöket, hogy a társaságunkkal szemben fennálló követeléseket a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül részünkre, valamint a kijelölt vagyonfelügyelő részére bejelenteni szíveskedjenek, egyúttal kérem, hogy a követelést megalapozó okiratokat a bejelentéshez mellékelni szíveskedjenek. A határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.Tájékoztatom Önöket, hogy a Törvényszék által kijelölt vagyonfelügyelő a KRÍZIS KONTROLL Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt. 2., cégjegyzékszám: 01-09-173701, bankszámlaszáma: 11600006-00000000-63320530 Erste Bank Zrt.). A követelés nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelező annak 1%-át, de legalább 5000,- forintot és legfeljebb 100.000,- forintot nyilvántartásba-vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára.
Itt talál minket
ÉTER-1. Mérnöki és Tanácsadó Kft.
1133 Budapest, Árbóc u. 6. II. emelet

E-mail: titkarsag@tamogatars.hu

Aktualitások